TP Hưng Yên Tên đại lý Ðịa chỉ Ðiện thoại QT Chị Phương 96 Bãi Sậy, Hiến Nam, Tp Hưng Yên . 0926656325 QT Tình Lâm Đường Bạch Đằng, Tphy 0984064576 TH Lâm Hiếu 34 Nguyễn Du, Tp Hưng Yên 0982335007 QT An Sinh Chợ Dầu, Quảng Châu, Tp Hưng Yên 01698448933 TH Thương Trải…

TP Hưng Yên

Tên đại lý

Ðịa chỉ

Ðiện thoại

QT Chị Phương 96 Bãi Sậy, Hiến Nam, Tp Hưng Yên .

0926656325

QT Tình Lâm Đường Bạch Đằng, Tphy

0984064576

TH Lâm Hiếu 34 Nguyễn Du, Tp Hưng Yên

0982335007

QT An Sinh Chợ Dầu, Quảng Châu, Tp Hưng Yên

01698448933

TH Thương Trải Đường Phố Hiến, Hồng Châu, Tp Hưng Yên

0973634889

QT Nguyễn Thị Hằng 31 Tây Thành, Tp Hưng Yên

01699156722

QT Cô Hải 36 Phạm Ngũ Lão, Tp Hưng Yên

0916396838

QT Thu Hoa 22 Điện Biên, Tp Hưng Yên

0903208947

QT Trần Thị Vân Chợ Phố Hiến, Tp Hưng Yên

01248531999

QT Thu Hiền Chợ Phố Hiến, Tp Hưng Yên

0945796668

QT Công Ty Dược – Anh Quang 160 Điện Biên, Tp Hưng Yên

03213864607

QT Đào Thị Hà 97 Điện Biên, Tp Hưng Yên

0989293680

QT 127, Tâm Đức Đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp. Hưng Yên

0900887218

QT Thanh Huyền Đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp Hưng Yên

03213550496

QT Minh Thúy Đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp Hưng Yên

03213550754

QT Hải Hà Đường Hải Thượng Lãn Ông, Tp Hưng Yên

03213551459

QT Phúc Hưng Đường Nguyễn Văn Linh, Tp Hưng Yên

0906.2546.27

QT Thu Huyền Dốc Lã, Tp Hưng Yên

01685877922

CT Tiến Tài Dốc Lã, Tp Hưng Yên

03213824165

TH Mini Hải Uyên Điện Biên 1, Tp Hưng Yên

0973999159

*Chú thích:
– QT: Quầy Thuốc
– TH: Tạp Hóa