TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH Thuốc Tây Thái Trinh 128 Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Păh GIA LAI Quầy thuốc An Bình 272 Lê Lợi, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Păh GIA LAI Quầy Thuốc Số 79…

TÊN CỬA HÀNG ĐỊA CHỈ QUẬN/HUYỆN TỈNH
Thuốc Tây Thái Trinh 128 Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy thuốc An Bình 272 Lê Lợi, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Số 79 Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai Huyện Ia Grai GIA LAI
Thuốc Tây Uyên Phong Thôn 4, Xã Thăng Hưng, Chư Prong, tỉnh Gia Lai Chư Prong GIA LAI
Quầy Thuốc Tâm Đức Số 60 Hùng Vương,thị trấn Phú Hòa, huyện Chư păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư păh GIA LAI
Quầy Thuốc Huỳnh Sinh Thôn 9 , xã Nghĩa Hưng, huyên chư Păh, tỉnh Gia Lai huyên chư Păh GIA LAI
Quầy thuốc Tuyết Nhung Chợ Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Phú Ngân Đường Hùng Vươn, thị trấn Phú Hòa , huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Liễu Đường Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Thanh Nguyệt Làng Kép 1,xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Kim Phúc Sô 24 Hùng Vương, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Trang Thôn 3,Xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy thuốc Hoàng Giang Thôn 4 , Xã Hòa Phú, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Hồng Thôn 4 , Xã Hòa Phú, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Xuân Thôn 4 , Xã Hòa Phú, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Nương Thôn 4 ,xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Kim Phúc Thôn1 IaKa, Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Huyện Chư Păh GIA LAI
Thuốc Tây Kim Huệ Làng Klak, xã Ia Mơ, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong GIA LAI
Thuốc Tây Linh Hiền Thôn 1, Xã Ia Pi Ơ, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong GIA LAI
Thuốc Tây Thu Thôn Bản Tân, xã Ia Phìn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong GIA LAI
Thuốc Tây xóa Thôn Đoàn Kết, Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong GIA LAI
Thuốc Tây Đàn Thôn Đoàn Kết, Xã Bàu Cạn, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong GIA LAI
Thuốc Tây Tâm Oanh Thôn Phú Mỹ, Xã Ia Băng, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong GIA LAI
Thuốc Tây Tâm Oanh Thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong tỉnh GIA LAI
Thuốc Tây Ngọc Trinh Thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong tỉnh GIA LAI
Thuốc Tây Hào Hiệp Thông Hợp Thắng, Xã Ia Drang, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong GIA LAI
Thuốc Tây Trưởng Chi Xã Ia Piơr, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong GIA LAI
Thuốc Tây 55 Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong GIA LAI
Thuốc Tây Minh Tuệ Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai huyện Chư Prong GIA LAI
Thuốc Tây Ngọc Chợ Phú Nhơn, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Puh GIA LAI
Thuốc Tây Hồng Linh Thị Trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Puh GIA LAI
Thuốc Tây 81 Xã Ia Hrú, huyện Chư Puh , tỉnh Gia Lai huyện Chư Puh GIA LAI
Thuốc Tây Chị Sương Xã Ia Le, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Puh GIA LAI
Thuốc Tây Trung Hiếu Xã Ia Le, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Puh GIA LAI
Thuốc Tây Ngọc Vân Xã Ia Phang, huyện Chư Puh, tỉnh Gia Lai huyện Chư Puh GIA LAI
Thuốc Tây Kim Hòa Chợ Chư sê, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê huyện chư sê, gia lai, thị trấn chư sê, huyện chư sê GIA LAI
Thuốc Tây Thu Ba Chợ Chư sê, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê huyện chư sê, gia lai, thị trấn chư sê, huyện chư sê GIA LAI
Thuốc Tây Thanh Thủy 233 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê GIA LAI
Thuốc Tây Hồng Ân 352 Hùng Vương, Thi Trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê GIA LAI
Thuốc Tây Cô Tích 717 Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê GIA LAI
Thuốc Tây Thụ Hòa 872 Hùng Vương, thị trấn Chư sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê GIA LAI
Thuốc Tây Lựu Làng tốt piech, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê tỉnh GIA LAI
Thuốc Tây Hương Thôn 2, Xã Ia Hlop, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê GIA LAI
Thuốc Tây Nam Việt Thôn 7, xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê GIA LAI
Thuốc Tây Mỹ Dung Thôn Tứ Kỳ Nam, Xã Al Bah, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê GIA LAI
Thuốc Tây Nhung Xã Kong Htok, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai huyện Chư Sê GIA LAI
Thuốc tây Tuyết 135 Wừu, Thị trấn Đắk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai Huyện Đắk Đoa GIA LAI
Thuốc tây Việt Trang 311 Nguyễn Huệ, Thị trấn Đắk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai Huyện Đắk Đoa GIA LAI
Thuốc tây Triệu Vi 334 Wừu, Thị trấn Đắk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai Huyện Đắk Đoa GIA LAI
Thuốc tây Nguyễn Hiền Chợ Đắk Đoa, Thị trấn Đắk Đoa, Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai Huyện Đắk Đoa GIA LAI
Thuốc tây Thu Thủy Thôn 1, Xã Hải Yang, Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai Huyện Đắk Đoa GIA LAI
Thuốc tây Hồng Phước Thôn 5, Xã Nam Yang, Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai Huyện Đắk Đoa GIA LAI
Thuốc tây Hoàng Nhung Thôn Hàm Rồng, Xã Ia Băng, Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai Huyện Đắk Đoa GIA LAI
Thuốc tây Gia Nguyên Xã K’Dang, Huyện Đắk Đoa, Tỉnh Gia Lai Huyện Đắk Đoa GIA LAI
Thuốc tây Minh Sơn Thôn An Hòa, Xã Phú An, Huyện Đắk Pơ, Tỉnh Gia Lai Huyện Đắk Pơ GIA LAI
Thuốc tây Nguyên Thống Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đắk Pơ, Tỉnh Gia Lai Huyện Đắk Pơ GIA LAI
Thuốc tây Tân Ngọc Thôn Tân Hiệp, Xã Tân An, Huyện Đắk Pơ, Tỉnh Gia Lai Huyện Đắk Pơ GIA LAI
Thuốc Tây Thảo 07 Nguyễn Văn Trổi, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây Sơn Lê Chợ Mok Đen, Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây Sơn Đường Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây Uyên Lô 6 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây Thiện Phúc Mok Đen, Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây Tình Phan Đình Phùng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây An Phan Đình Phùng, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây Nguyên Quang Trung, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây Hải Hòa Thôn Thống Nhất, xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây Hoàng Long Xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây Sơn Lê 1 Xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây Thảo My Xã Ia Krel, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Thuốc Tây Hùng Hiệp Xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai huyện Đức Cơ GIA LAI
Quầy Thuốc Thường Chợ xã Iarok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai huyện Ia Grai GIA LAI
Quầy Thuốc Phương Chi Hùng Vương , thị trấn Ia kha , huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai huyện Ia Grai GIA LAI
Thuốc Tây Nhi Đồng Thôn Bình Tây, Xã Chư Răng, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai huyện Ia Pa GIA LAI
Thuốc Tây Ngọc Xuân Thôn Quý Đức, xã Ia Trok, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai huyện Ia Pa GIA LAI
Thuốc Tây Bình Xã Ia MRơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai huyện Ia Pa GIA LAI
Thuốc Tây Hoa Xã Ia MRơn, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai huyện Ia Pa GIA LAI
Thuốc Tây Kim Tân Xã Kim Tân, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai huyện Ia Pa GIA LAI
Quầy Thuốc Cô Mận Thôn 3, xã Ia Tô , huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai huyện Iagrai GIA LAI
Quầy Thuốc Hòa Thôn Chư hâu 5, xã Ia Yok, huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai huyện IaGrai GIA LAI
Quầy Thuốc Thanh Huyền Thôn Đức Tân,xã Ia Sao, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai huyện Iagrai GIA LAI
Quầy Thuốc Phương Thúy Thôn Thanh Hà 2 , xã IaHrung, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai huyện Iagrai GIA LAI
Thuốc tây Văn Tiện 2 01 Hai Bà Trưng Tổ 02, Thị trấn K’Bang, Huyện K’Bang, Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang GIA LAI
Thuốc tây Thủy Quang 03 Tôn Thất Tùng Tổ 10, Thị trấn K’Bang, Huyện K’Bang, Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang GIA LAI
Thuốc tây Phúc Thìn 03Y Wừu Tổ 11, Thị trấn K’Bang, Huyện K’Bang, Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang GIA LAI
Thuốc tây Tú Oanh 123 Ngô Mây Tổ 11, Thị trấn K’Bang, Huyện K’Bang, Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang GIA LAI
Thuốc tây 43B (chị Thời) 18 Hai Bà Trưng Tổ 02, Thị trấn K’Bang, Huyện K’Bang, Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang GIA LAI
Thuốc tây Văn Tiện 227 Quang Trung Tổ 10, Thị trấn K’Bang, Huyện K’Bang, Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang GIA LAI
Thuốc tây Cô Thư 342 Quang Trung Tổ 16, Thị trấn K’Bang, Huyện K’Bang, Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang GIA LAI
Thuốc tây Dũng Hoa 51 Lý Tự Trọng Tổ 02, Thị trấn K’Bang, Huyện K’Bang, Tỉnh Gia Lai Huyện K’Bang GIA LAI
Thuốc tây Dũng Khánh 315 Nguyễn Huệ Tổ 03, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro GIA LAI
Thuốc tây Mỹ Tuyến 409 Nguyễn Thị Minh Khai Tổ 07, Thị trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro, Tỉnh Gia Lai Huyện Kông Chro GIA LAI
Thuốc Tây Thương 161 Thống Nhất, thị trấn Phú Túc, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai huyện Krong Pa GIA LAI
Thuốc Tây Thái Bình 355 Hùng Vương, thị trấn Phú Túc, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai huyện Krong Pa GIA LAI
Thuốc Tây Phú Túc 39 Hùng Vương, thị trấn Phú Túc, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai huyện Krong Pa GIA LAI
Thuốc Tây Hồng Loan Chợ Chư Căm, Xã Chư RCăm, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai huyện Krong Pa GIA LAI
Thuốc Tây Hạnh Nhung Chợ Ia RSươm, Xã Ia RSươm, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai huyện Krong Pa GIA LAI
Thuốc Tây Anh Phi Chợ Phú Túc, thị trấn Phú Túc, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai huyện Krong Pa GIA LAI
Thuốc Tây Lộc Trang Chợ Phú Túc, thị trấn Phú Túc, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai huyện Krong Pa GIA LAI
Thuốc Tây 62 Cô Lý Đường Quang Trung, thị trấn Phú Túc, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai huyện Krong Pa GIA LAI
Thuốc Tây Ánh Nguyệt Xã Chư Gu, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai huyện Krong Pa GIA LAI
Thuốc Tây Kiều Lộc Xã Chư RCăm, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai huyện Krong Pa GIA LAI
Thuốc Tây Hồng Huế Xã Ia R’sươm, huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai huyện Krong Pa GIA LAI
Thuốc tây Tuyết 263 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Thanh Tuyền 274 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Thái Lộc Chợ H’Ra, Xã H’ra, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Hải Băng Thôn 2, Xã Ayun, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Phượng Thôn 3, Xã Ayun, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Kiều Lệ Thôn Châu Khê, Xã Đắk Ya, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Huỳnh Trọng Tuấn Thôn Châu Khê, Xã Đắk Ya, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Kiều Trang 2 Thôn Nhơn Tâm, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Minh Lý Thôn Phú Yên, Xã H’Ra, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Kiều Trang Tổ 2, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Phương Liễu Tổ 9, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Thanh Hiền Tổ 9, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc tây Ngọc Diệp Trần Hưng Đạo Tổ 9, Thị trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai Huyện Mang Yang GIA LAI
Thuốc Tây Lê Nhân Chợ Phú Thiện, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện huyện phú thiện, gia lai, thị trấn phú thiện, huyện phú thiện GIA LAI
Thuốc Tây Cô Phương Khu Phố 1, Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây Ngọc Dung Khu Phố 1, Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây Thúy Hằng Khu Phố 2, Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây Phương Nhung Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây Thành Hồi Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây Kim Tuyên Thôn Plei Tăng Xê, xã Ia Ke, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây Kim Tuyết Thôn Pleiksing, Xã Ia Pia, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây Lưu Hà Thôn Tân Phú, Xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây Phương Loan Tổ 2, Thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây Mai Trâm Xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây Hoàng Khang Xã Ia Pia, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây 64 Nguyên Thảo Xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Thuốc Tây Cẩm Hà Xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai huyện Phú Thiện GIA LAI
Quầy Thuốc Mai Loan Thôn 5 Nghĩa Hưng,Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Păh GIA LAI
Quầy thuốc Số 05 Số 817 Phạm Văn Đồng,Thành Phố Pleiku,Tỉnh Gia Lai Pleiku GIA LAI
Quầy thuốc Số 40 Số 12 Nguyễn Trãi,Thành phố Pleiku,tỉnh Gia Lai Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Hồng Ngân Số 323 Phan Đình Phùng,thành phố Pleiku,tỉnh Gia Lai Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Châu Số119 Trần Phú, Thành Phố Pleiku,tỉnh Gia Lai Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Giang Sơn Số 503 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku. tỉnh Gia Lai Pleiku GIA LAI
Thuốc Bắc Tế Phước Đường Số 156 Hoàng Văn Thụ,thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai Pleiku GIA LAI
Nhà thuốc Hồng Nhung Số 556 Lê Đại Hành,Thành Phố Pleiku,Tỉnh Gia lai Pleiku GIA LAI
Quầy thuốc Số 14 Số 102 Phan Đình Phùng,thành phố Plieku, tỉnh Gia Lai Plieku GIA LAI
Nhà Thuốc Kim Phát Số 36 Nguyễn Thiện Thuật, thanh phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thanh phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc Xuân Thọ Làng Nhao , xã IaKênh , thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC- VẬT TƯ Y TẾ GIA LAI Số 04 Quang Trung, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Xuân Thủy Số 05 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Quang Trung Số 07 Quang Trung, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Hoàng Yến Số 111 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc Số 03 Số 13 Cách Mạng Tháng 8, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Phương Linh Số 137C Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc 09 Số 142 Cách Mạng Tháng 8, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc 65 Số 199 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Huyền Trân Số 204 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc Số 78 Số 210 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Minh Anh Số 248 Trường Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc Số 13B Số 266 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Mỹ Hà Số 27 Wừu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc Vân Số 313 Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc Hòa Số 362 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc Số 51 Số 364 Tôn Đức Thắng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Hoàng Nguyên Số 369 Nguyễn Viết Xuân, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Phước Thọ Số 406 Trường Chinh, Thành Phố Pleiku , tỉnh Gia Lai Thành Phố Pleiku GIA LAI
Nhà thuốc Mỹ Thiện Số 40B Nguyễn Thiện Thuật, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc Số 47 Số 442 Lê Đại Hành, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Oanh Số 495 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Hằng Số 497 Phạm Văn Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Phương Trinh Số 524 Hùng Vương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Ngọc Cảnh Số 570 Lê Duẩn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà thuốc Kim Chi Số 64 Hoàng Văn Thụ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Mỹ Thi Số 71A Tôn Thất Tùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc Thu Hà Số 73 Trường Chinh, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc 04 Số 76 Cách Mạng Tháng 8 , thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Hoàng Anh Số 90 , Lê Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Bảo Châu Sô 92 Wừu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Thuốc Tây Huyền Thôn 4, xã Gào, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Quầy Thuốc Hương Giang Thôn IaRok , xã Chưhrong, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành phố Pleiku GIA LAI
Nhà Thuốc Gia Hân Số 21B Lê Lai, thành phố Plieku, Gia Lai thành phố plieku GIA LAI
Quầy Thuốc Số 36 Số 335 Hùng Vương, thị trân Ia kha . huyện IaGrai, tỉnh Gia Lai thị trân Ia kha . huyện IaGrai GIA LAI
Quầy Thuốc Hồng Thương Hoàng Văn Thụ , thị trân Ia Kha. huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai thị trân Ia Kha. huyện Ia Grai GIA LAI
Quầy Thuốc Ngọc Diễm Tổ dân phố 1 , thị trấn Ia Ly,huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thị trấn Ia Ly,huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Trang 2 Chợ Ia Ly, tổ dân phố 2, thị trấn Ialy,huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thị trấn Ialy,huyện Chư Păh GIA LAI
Thuốc tây Bình Dương 149 Bùi Thị Xuân, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai Thị xã An Khê GIA LAI
Thuốc tây Thu Trang 248 Quang Trung, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai Thị xã An Khê GIA LAI
Thuốc tây Cao Phát 269C Đỗ Trạc, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai Thị xã An Khê GIA LAI
Công ty TNHH MTV Vũ Minh Phát 28 Trần Quang Diệu, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai Thị xã An Khê GIA LAI
Phòng chẩn trị y học cổ truyền tư nhân Thành Lợi 385A Quang Trung, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai Thị xã An Khê GIA LAI
Thuốc tây Minh Phương 47 Phan Bội Châu, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai Thị xã An Khê GIA LAI
Nhà thuốc Đào Nguyên 49 Bùi Thị Xuân, Phường An Phú, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai Thị xã An Khê GIA LAI
Thuốc tây Đại Chúng 562 Quang Trung, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai Thị xã An Khê GIA LAI
Thuốc tây Phước Thiện 713A Quang Trung, Phường Tây Sơn, Thị xã An Khê, Tỉnh Gia Lai Thị xã An Khê GIA LAI
Thuốc Tây Cô Lý 140 Lê Hồng Phong, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai thị xã Ayun Pa GIA LAI
Thuốc Tây Thanh Tú 17A Lý Thường Kiệt, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai thị xã Ayun Pa GIA LAI
Thuốc Tây Cúc Phương 18 Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai thị xã Ayun Pa GIA LAI
Thuốc Tây Đông Luyện 358 Trần Hưng Đạo, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai thị xã Ayun Pa GIA LAI
Thuốc Tây Hoàng Thu Đường Lê Hồng Phong, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai thị xã Ayun Pa GIA LAI
Thuốc Tây Thu Thương Đường Lê Hồng Phong, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai thị xã Ayun Pa GIA LAI
Thuốc Tây Thanh Hiền Đường Võ Thị Sáu, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai thị xã Ayun Pa GIA LAI
Thuốc Tây Thu Thủy Đường Võ Thị Sáu, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai thị xã Ayun Pa GIA LAI
Thuốc Tây Quang Điểm Lô A1 Lê Hồng Phong, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai thị xã Ayun Pa GIA LAI
Quầy Thuốc Tân Ngà Chợ Nghĩa Hưng, Thôn 6 Nghĩa Hưng,Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai Thôn 6 Nghĩa Hưng,Huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy thuốc Thanh Trúc Thôn 1 , xã Ia Ka,huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai xã Ia Ka,huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy thuốc Hồng Nhung 2 Thôn 1 , xã Ia Nhin,huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai xã Ia Nhin,huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy thuốc số 68 Thôn 1 , xã Ia Nhin,huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai xã Ia Nhin,huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy thuốc Phấn Mơ Thôn 2 , xã Ia Nhin,huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai xã Ia Nhin,huyện Chư Păh GIA LAI
Quầy Thuốc Ái Nhi Thôn 1 , xã IaKrai ,huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai xã IaKrai ,huyện Ia Grai GIA LAI